Normy Kraft Klubu

[wccs_products_list id="3"]

Mając na względzie walory użytkowe naszej strony oraz przejrzystość informacji, w Kraft Klubie nie publikujemy nachalnych reklam, nieadekwatnych i nieobiektywnych treści oraz innych elementów wizualnych czy tekstów, które nie są pośrednio związane z promocją piwa rzemieślniczego. Twoje zaangażowanie i czas są dla nas nadrzędnymi wartościami – wszystko, co znajdziesz w tym miejscu, jest redagowane oraz poddane procesowi “peer review” czyli podwojonej weryfikacji. Jakkolwiek dążymy do tego, aby przekazywane informacje były obiektywne i zgodne z prawdą, zastrzegamy sobie prawo do pomyłek. Jeśli znajdziesz w naszych treściach luki merytoryczne, prosimy zgłoś nam swoje zastrzeżenia.

 

Kraft Klub jako inicjatywa wyrosła na gruncie tzw. piwnej rewolucji jest mocno związana z rzemieślniczym, niezależnym piwowarstwem. Naszym podstawowym celem jest promowanie piwa, które powstało z pasji. Piwa zorientowanego na jakość, innowację i unikalność. W tym duchu, publikowanie profili piw, które są wyłącznie komercyjnym produktem, nie wpisuje się w naszą misję. Nie przekreślamy jednak kategorycznie mainstreamowych produktów – uważamy, że wśród popularnych piw jest wiele pozycji wartych uwagi.

Chcemy promować szeroko rozumianą kulturę piwną, począwszy od dobrych zwyczajów i praktyk w procesie produkcji złocistego trunku, po kulturę picia piwa w ogóle. Spożywanie alkoholu, a w tym oczywiście i piwa może stanowić bardzo przyjemny i konstruktywny sposób na spędzanie wolnego czasu w twórczej i tolerancyjnej atmosferze. Podążając za wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, chcemy promować odpowiedzialne spożywanie alkoholu. Dlatego też nigdy nie zachęcamy do spożywania napojów alkoholowych w ilościach, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i społeczeństwo.

Kraft Klub to miejsce dla Wszystkich bez względu na pochodzenie narodowe, etniczne, płeć, orientację seksualną, religię lub światopogląd, wiek, czy poziom sprawności fizycznej i intelektualnej. Chcemy przede wszystkim inspirować, wspierać ludzi z pasją i dzielić się wiedzą w przyjaznej atmosferze. Dlatego też kategorycznie przeciwstawiamy się wszelkim przejawom braku szacunku do drugiej osoby. Trwałe i stabilne relacje oparte na pasji i otwartości, oraz czerpanie przyjemności ze wspólnych dyskusji były i są naszą podstawową motywacją przy tworzeniu Kraft Klubu.

Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, będziemy prowadzić naszą działalność uczciwie i w dobrej wierze, starając się wnosić pozytywny wkład do społeczeństwa i środowiska poprzez: utrzymanie wysokich standardów etyki marketingowej; poszanowanie praw człowieka; poszanowanie środowiska naturalnego; wspieranie organizacji społecznych; wspieranie rozwoju pracowników.

Piwo kraftowe z dostawą
we wskazane miejsce

Nareszcie możesz bez ograniczeń zamawiać i testować najlepsze i najświeższe warki nie wychodząc z domu. W Twoim imieniu zlecimy firmie kurierskiej dostawę we wskazane przez Ciebie miejsce. Możesz wybierać z oferty kilkuset najciekawszych piw dostępnych na rynku, lub zarejestrować się w naszym klubie konesera i regularnie otrzymywać jeszcze bardziej unikalne pozycje.