Ustawodawstwo i przepisy prawne obowiązujące na terenie Polski.

Publikujemy ogół ustaw i przepisów prawnych, które obowiązują na terenie Polski i regulują branżę piwną oraz szereg planowanych, nowych ustaw, które są niebawem planowane do wprowadzenia w życie przez Ministerstwo Zdrowia. Zamieszczamy dodatkowo kilka porad dla domowych piwowarów oraz wskazówek dla osób rozpoczynających przygodę piwowarską.

Pozwolenie określane inaczej jako koncesja na sprzedaż alkoholu wydawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wymogi dotyczące otrzymania wymaganej koncesji opisane zostały w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku. Dodatkowo o przyznaniu koncesji decydują przepisy gminne, które określają maksymalną, dopuszczalną ilość punktów sprzedaży alkoholu na terenie danej gminy.

Przede wszystkim przed rozpoczęciem starań o uzyskanie pozwolenia należy przeanalizować dokładnie jaki rodzaj alkoholu chcemy sprzedawać. Skupmy się jednak na danych, które regulują otrzymanie koncesji na sprzedaż piwa. Generalnie im większa zawartość alkoholu, tym droższa koncesja, czyli kwota jaką przedsiębiorcy muszą corocznie uregulować w urzędzie gminy.

Piwo oraz napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu należą do grupy A wyrobów alkoholowych, a wysokość rocznej opłaty ponoszonej przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wynosi 525 zł.

W celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy.

Wniosek kompletny powinien zawierać następujące dokumenty :

  • oznaczenia rodzaju zezwolenia: A, B lub C. W przypadku piwa zawsze jest to zezwolenie A.
  • dane przedsiębiorstwa: adres, NIP, Regon
  • numer KRS lub wpis do CEIDG,
  • przedmiot działalności gospodarczej,
  • adres punktu sprzedaży i punktu składowania,

Dodatkowo do wniosku powinniśmy dołączyć:

  1. umowę najmu lub akt własności lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż alkoholu;
  2. pisemna zgoda właściciela lokalu lub budynku, w którym znajduje się sklep, a który jest jednocześnie budynkiem mieszkalnym;
  3. decyzję sanepidu o sprzedaży produktów spożywczych; dokument opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami do urzędu gminy, oczekujemy na decyzję. W przypadku decyzji negatywnej, istnieje możliwość uzupełnienia brakującej dokumentacji, złożenia nowego wniosku lub odwołania się od decyzji.

Ministerstwo finansów planuje obniżenie akcyzy, dla małych browarów produkujących do 200 tyś hektolitrów piwa rocznie. Choć na razie nie wiemy o ile opłata miałaby się zmniejszyć. Wiemy natomiast, że jest do znakomita informacja dla browarów rzemieślniczych oraz impuls dla całej branży.

Piwowarom domowym w Polsce nie wolno sprzedawać swoich wyrobów. Przepisy zezwalają wyłącznie warzyć na własny użytek. Na dzień dzisiejszy nie istnieją żadne przepisy, które odnosiłyby się bezpośrednio do miłośników piwa, którzy hobbystycznie warzą piwo w zaciszu domowym. Można więc uznać, że warzenie piwa domowymi sposobami nie jest nielegalne. W dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania możemy znaleźć wzmianki, które mówią o tym, że napoje przefermentowane nie mogą być sprzedawane, chyba, że zostaną wcześniej obłożone akcyzą. Oznacza to jednoznacznie, że warzyć możemy legalnie, na własny użytek, częstować naszymi wyrobami znajomych i rodzinę, dopóki nie uzyskujemy z tego tytułu korzyści finansowych.

Warto również pamiętać, iż wybudowanie mini-browaru w domu i zautomatyzowanie produkcji dla wytwarzania większych ilości piwa, może zostać uznane jako podmiot wymagający założenia działalności gospodarczej i uzyskania koncesji na sprzedaż.

Jest to dosyć problematyczne zagadnienie i nie jest do końca zgodne z obecnym prawem. Przekazywanie wytworzonych piw na konkursy piwne i do depozytów odbywa się na granicy prawa. Sprzedaż piwa w ustawie o podatku akcyzowym jest definiowana jako czynność przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu na inny podmiot. Niestety definicja ta oznacza, iż każde przeniesienie posiadania na wspomnianych konkursach jest interpretowane jako stan faktyczny, oznacza to, że nawet darowizna lub wymiana podlega pod ustawę o podatku akcyzowym. Zasadniczo jednak za takie wykroczenie nie powinniśmy spodziewać się poważniejszych konsekwencji niż pouczenie od dzielnicowego.

Autorzy projektu planują całkowite ograniczenie spożycia alkoholu w miejscach publicznych z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Obecnie zakaz obowiązuje na ulicach, placach i w parkach. Dodatkowo alkoholu spożywać nie można na terenie szkół, domów studenckich, w zakładach pracy i środkach komunikacji publicznej. Planowane jest zaostrzenie ustawy i wprowadzenie zakazu również miejscach spacerów i szeroko rozumianych strefach odpoczynku.

Resort zdrowia zamierza wprowadzić ograniczenia w zakresie czasu emisji reklam piwa.  Dotychczasowe dopuszczalne 10h (obecnie reklamy mogą być emitowane od godz. 20 do 6 rano) ma zostać ograniczone do 7h na dobę, co w rezultacie oznaczać ma możliwość emitowania reklam piwa jedynie w godzinach od 23 do 6 rano. Oznacza to, że mogą zniknąć spoty w godzinach 20-23. Nie jest to oczywiście zmartwienie dla małych browarów, dla których reklama telewizyjna jest po prostu za droga. My w każdym razie nad tym nie ubolewamy. Przygotowany przez MZ projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Krajowy programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przewiduje zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu.

Piwo kraftowe z dostawą
we wskazane miejsce

Nareszcie możesz bez ograniczeń zamawiać i testować najlepsze i najświeższe warki nie wychodząc z domu. W Twoim imieniu zlecimy firmie kurierskiej dostawę we wskazane przez Ciebie miejsce. Możesz wybierać z oferty kilkuset najciekawszych piw dostępnych na rynku, lub zarejestrować się w naszym klubie konesera i regularnie otrzymywać jeszcze bardziej unikalne pozycje.

preloader